feedback-logo

ODEĆA I AKSESOARI

ODEĆA I AKSESOARI

Aksesoari

Bluze

Duksevi

Džemperi

Farmerke

Haljine

Jakne

Kardigani

Košulje

Majice

Pantalone

Sakoi

Šortcevi

Suknje

Trenerke

Novo

ODEĆA I AKSESOARI

Aksesoari

Bluze

Duksevi

Džemperi

Farmerke

Haljine

Jakne

Kardigani

Košulje

Majice

Pantalone

Sakoi

Šortcevi

Suknje

Trenerke

Novo

Uslovi korišćenja

Informacije na e-commerce prodajnom mestu

Prodavac: Ekotex doo

Sedište: Ljube Stojića 10, 31230 Arilje

Delatnost i šifra delatnosti: Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora

Matični broj: 07941072

PIB: 100501313

Web adresa: www.feedback.rs

Kontakt telefon:+381 11 7138379

Kontakt e-mail: info@feedback.rs

 

Izjava o konverziji

Ako su na e-comemerce prodajnom mestu cene izražene i u stranoj valuti (€, $, …) Trgovac je u obavezi da predoči sledeću izjavu o konverziji (ili sličnu):

‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversionthere is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.

‘Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Kontakt podaci

Kontakt telefon:+381 11 7138379

Kontakt za online shop: e-shop@feedback.rs

Izjava o PDV-u

Ekotex doo je u sistemu PDV-a. PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Dostava robe

Dostavu robe vrši kurirska služba D Express https://www.dexpress.rs/

PRAVA I OBAVEZE PRODAVCA I POTROŠAČA (USLOVI KORIŠĆENJA)

 

 1. Prodavac je dužan Potrošaca (kupca) upoznati o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o nacinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. 
 2. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.  Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, on ima pravo da bira izmenu zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošaca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Potrošač istakao i ako utvrdi da je Potrošač i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu priložiti dokumentaciju koja dolazi uz robu, original ili kopiju Ugovora o prodaji kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. 

 1. Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, dostavljanjem reklamacije u reklamacionom listu na e-mail: info@feedback.rs.

Reklamacije na izostanak isporuke porudžbine u dogovorenom roku, kupci bi trebalo da dostave odmah nakon što je istekao okvirni rok koji je naznačen za isporuku poručenog proizvoda.

Reklamacije na primljenu količinu, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda, kupci bi trebalo da pošalju što pre po prijemu pošiljke, odnosno najkasnije u roku od 3 dana od prijema paketa.

Za reklamaciju je neophodno koristiti reklamacioni list. Reklamacioni list: PREUZMI

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošača. S toga će Potrošač svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Potrošača smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u zakonskom roku.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju ce Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaku robu čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost robe, dok se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa karakteristikama robe, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrana roba zadovoljiti zahteve Potrošača u okviru propisanih karakteristika. 

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi robe, ukoliko je proizvod vraćen bez dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljene robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

 1. Prodavac robu dostavlja kurirskom službom Post express s tim što troškove dostave snosi Prodavac.
 2. Potrošač sajt https://feedback.rs/ koristi dobrovoljno.Poručivanje robe na sajtu može se vršiti 24 časa, sedam dana u nedelji.

Roba se naručuje elektronskim odabirom određenog proizvoda (artikla) i njegovim dodavanjem u potrošačku korpu klikom na dugme „Dodaj u korpu“. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac završi transakciju jednom od platnih kartica koje se prihvataju u platnom prometu Republike Srbije ili plaćanjem pouzećem. Društvo ima obavezu da isporuči sve naručene proizvode i ne odgovara kupcu za bilo kakvu vrstu eventualno nastale štete prilikom dostave proizvoda.

 1. Sajtom https://feedback.rs/ upravlja DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU EKOTEX ARILJE iz Arilja, ul. Ljube Stojića 10, matični broj: 07941072, PIB: 100501313 (u daljem tekstu: Prodavac ili Društvo).

Tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio i video materijali kao i ostali materijal na sajtu (u daljem tekstu Sadržaj) jesu autorsko pravo Prodavca i online prodavnice https://feedback.rs/ ili su na internet postavljeni uz dozvolu vlasnika ili nosioca autorskih prava. Korišćenje Sadržaja sajta u bilo kom obliku bez pisane dozvole Prodavca i/ili vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Neovlašćena upotreba Sadržaja sajta može podstaći preduzimanje pravne radnje od strane Prodavca i/ili vlasnika Sadržaja, uključujući i krivično gonjenje.

Sadržaj sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na sajtu se mogu dešavati u bilo kom trenutku i bez najave. Prodavac se ne obavezuje na redovno ažuriranje sadržaja na sajtu. Prodavac ne garantuje da će sajt raditi bez prekida i grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljeni ili da će sajt biti komplatibilan sa hardverom ili softverom posetioca.

 1. Politika privatnosti je sastavni deo ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača.
 2. Prodavac može periodično menjati i/ili menjati i dopunjavati ova Prava i obaveze prodavca i potrošača, te je na sajtu uvek objavljen ažurirani tekst važeći u momentu zaključenja Ugovora na daljinu. Osim ako je izričito navedeno drugačije, izmene i/ili izmene i dopune Uslova biće na snazi i primenjivaće se odmah nakon njihovog objavljivanja. Pristupanjem sajtu Potrošač potvrđuje da je saglasan sa važećim Pravima i obavezama prodavca i potrošača.
 3. Prodavac zadržava pravo da po sopstvenoj odluci prilagodi ili ukloni sajt i/ili dostupne usluge, u celosti ili delom i bez prethodnog obaveštenja. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu koja se može javiti kao posledica izmene, brisanja ili nedostupnosti sajta i pratećih usluga, bez obzira na razloge i trajanje te nedostupnosti.
 4. Prodavac nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju Potrošač i/ili treće lice može pretrpeti usled grešaka u radu sajta i/ili usluga ili usled virusa ili drugih zlonamernih softvera koji mogu biti instalirani na Vašem uređaju tokom korišćenja sajta, uključujući bilo kakve posledične troškove održavanja, popravke ili ispravke Vašeg hardvera ili softvera. Dalje odredbe o isključenju odgovornosti sadržane su u odeljku ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača pod naslovom Isključenje odgovornosti.
 1. Zadržavamo pravo da ograničimo ili prekinemo pristup ovom sajtu i/ili odgovarajućim uslugama ukoliko Potrošač i/ili treće lice isti koriste na način kojim se povređuju propisi, ova Prava i obaveze prodavca i potrošača ili odgovarajući dodatni uslovi ili politike Prodavca, uključujući, na primer, povredu autorskih prava, poslovne tajne ili drugih prava intelektualne svojine ili povredu privatnosti i drugih prava ličnosti, itd.
 2. Potrošač i/ili treće lice ne sme koristiti sajt za nezakonite svrhe ili na nezakonit način. Sajt i svi srodni materijali mogu biti zaštićeni pravima intelektualne svojine, a naročito autorskim pravom ili žigom. Bez naše prethodne pisane dozvole ne smete umnožavati bilo koje materijale dostupne preko Veb-sajta, uključujući preuzimanje, redistribuiranje i indeksiranje materijala ili bilo koje srodne radnje, bilo manuelno ili korišćenjem automatizovanih sistema ili tehnologije. 

 Ostale informacije

 1. Sajt može da sadrži određene istorijske informacije koje nisu nužno aktuelne i koje su iznete samo za informisanje. Prodavac zadržava pravo da izmeni sadržaj sajta u bilo kom momentu.
 2. Prodavac može prekinuti redovno funkcionisanje sajta ili njegovog dela, ukoliko je to neophodno kako bi se sprovelo redovno održavanje, ispravile greške ili učinile druge izmene.
 3. Sajt Prodavca može sadržavati veze ka sajtovima ili veb-stranicama kojima ne upravlja Prodavac, te isti nema kontrolu nad  tim sajtovima/veb-stranicama trećih strana i nije odgovoran za njihovu dostupnost. Ukoliko je Prodavac postavio link prema drugom sajtu ne podrazumeva to da isti ne podržava, sponzoriše ili na drugi način promoviše ili pomaže taj sajt, niti da je odgovoran za informacije, sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale dostupne na tom sajtu ili preko njega. Prodavac ne preuzima odgovornost za onlajn prenos govora, slika ili podataka ili za drugi oblik prenosa preko bilo kog uvezanog sajta. Prodavac ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja se može javiti kao posledica pristupa drugom sajtu preko te veze ili usled korišćenja sadržaja, podataka, proizvoda, usluga ili drugih materijala dostupnih na tom sajtu ili preko njega.

Isključenje odgovornosti

1. Prodavac je posvećen održavanju sajta i njegovom pravilnom funkcionisanju, ali nije odgovoran i ne može se smatrati odgovornim za bilo kakve eventualne nedostatke koji mogu postojati na sajtu i/ili u njegovom funkcionisanju, kao ni za njihove eventualne posledice. Na primer, sajt može imati tehničke nedostatke, sadržati slovne greške ili malver, ili može pak biti zastareo ili neažuran kao posledica naknadnog razvoja. 

2. Sajt (uključujući npr. članke, preporuke, slike i druge vizuelne sadržaje, softver i druge digitalne sadržaje itd.) dostupan je u „viđenom“ stanju, bez ikakvih izjava ili garancija u smislu njihovog marketinškog potencijala, adekvatnosti za određenu svrhu, nivoa kvaliteta, tačnosti, celovitosti, pouzdanosti ili odsustva materijalnih i/ili pravnih nedostataka. Prodavac isključuje sve takve garancije, kao i odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke, u maksimalnoj meri u kojoj to zakon dozvoljava. 

3. U pogledu funkcionisanja sajta, Prodavac ne garantuje (i) da će sajt i njegovo funkcionisanje ispuniti sve zahteve ili potrebe korisnika; (ii) da će pristup sajtu biti bez prekida, blagovremen, bezbedan, bez nedostataka ili grešaka, bez virusa i drugih zlonamernih softvera; i (iii) da nedostaci mogu da se isprave. Stoga Prodavac neće snositi bilo kakve troškove eventualnog održavanja ili popravke kompjuterskog hardvera ili softvera Potrošača/korisnika usled bilo kakvih kvarova, uključujući tehničke greške, viruse ili drugi malver-a, ili bilo kojih drugih problema koji Vam se mogu javiti usled korišćenja sajta.

Prodavac isključuje odgovornost za običnu nepažnju u pogledu bilo koje štete po bilo kojoj osnovi.

 1. Potrošač/korisnik je saglasan da će nadoknaditi štetu Prodavcu i/ili trećim licima a u pogledu bilo kakvih zahteva, potraživanja ili tužbi trećih lica usled Vašeg nezakonitog ili neovlašćenog korišćenja ovog sajta, ili u vezi sa njim, na način kojim se krše merodavni propisi, odredbe ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, eventualno posebnih uslova korišćenja i Vaše obaveze ili garancije koje proističu iz ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, kao i da ćete ih obeštetiti u smislu ukupne štete, uključujući sudske i advokatske troškove koji se mogu javiti u vezi sa štetom ili kao njena posledica.
 2. U slučaju da dođe do povrede obaveza iz ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, Prodavac ima pravo da prekine primenu ovih Prava i obaveze prodavca i potrošača, odnosno odgovarajućih dodatnih uslova korišćenja, kao i da obustavi pristup sajtu, ne ostavljajući dodatni period za otklanjanje povrede. Nakon takvog prekida, obavezni ste da odmah prestanete sa korišćenjem sajta.
 3. Ova Prava i obaveze prodavca i potrošača primenjuju se i tumače u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Srbije.

Prodavac i Potrošač i/ili treće lice nastojaće mirnim putem da reše sve sporove koji se jave u vezi sa ovim Pravima i obavezama prodavca i potrošača, uključujući i sporove koji se jave u vezi sa praktičnom pripremom, tumačenjem, izvršavanjem, povredom ili prekidom ugovornog odnosa i pravnim posledicama koje nastaju iz toga. Ukoliko sporazum ne bude postignut, spor će rešavati nadležni sud u Beogradu.

LIČNI PODACI, OBRADA PODATAKA I INFORMACIJE POSETILACA SAJTA I NJIHOVA UPOTREBA

Potrošač zaključenjem Ugovora na daljinu sa Prodavcem i/ili isplatom kupoprodajne cene potvrđuje da ima minimum 15 godina života.

Potrošač zaključenjem Ugovora na daljinu sa Poslodavcem, kreiranjem korisničkog naloga na sajtu https://feedback.rs/  i/ili uplatom kupoprodajne cene potvrđuje da je saglasan i daje svoj pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u skladu sa važećim propisima (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti).

Za korišćenje usluga naše online prodavnice ne morate biti registrovani korisnik.

Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka) odnosno kada je neophodna za izvršenje online transakcije. 

Ukoliko ste u vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, ovu funkciju koristimo kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu vaše trenutne lokacije (na primer, brzu dostavu). Podatke o vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu uz vašu saglasnost.

Dodatni podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo na osnovu saglasnosti korisnika, tj. posetioca veb sajta feedback.rs, na primer u slučaju registracije korisničkog naloga, prijave za newsletter, direktan marketing, ankete, putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, u skladu sa utvrđenom svrhom, odnosno radi odgovora na upit, slanja newsletter-a i drugog marketing materijala.

Ukoliko ste dali pristanak za prijem newsletter-a preko e-mail ili marketing materijala koji sadrži obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, koristimo e-mail adresu i eventualno ime za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/konkursima, novostima i ponudama prodavnica. 

Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja Newslettera i/ili drugog marketing materijala, koji uključuje akcije (ponude, promocije, nagradne igre, itd.)

Uz vašu saglasnost, beležimo vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice, društvenih mreža kao i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove koje  koristite npr. kroz dodavanje određenog proizvoda u korpu ili analizom dosadašnje istorije izvršene online kupovine.

Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja Newslettera i/ili drugog marketing materijala je vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Vašu saglasnost za prijem Newslettera/marketing materijala ili kreiranje  korisničkog profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem Newslettera a imate mogućnost da odjavu izvršite putem naše korisničke podrške. Link za odjavu newslettera možete naći na kraju svakog newslettera.

Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke.

Sajt ne sakuplja informacije o vašem ličnom identitetu prilikom same posete internet stranicama pod domenom https://feedback.rs/

Sajt zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim posetiocima:

 • ime domena sa kog je pristupljeno sajtu
 • datum, vreme i mesto odakle se pristupa sajtu
 • URL adresa sa koje je pristupljeno na link sajta
 • podatke koji su neophodni za izradu neophodnih statističkih analiza 

Sve navedene informacije se ne koriste zarad lične identifikacije posetilaca već zbog već zbog merenja broja poseta sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije se koriste isključivo kako bi se unapredili kvalitet sajta i njegovog sadržaja. 

Društvo obrađuje lične podatke za ostvarivanje prava i obaveza Ugovora na daljinu.

Lični podaci koje prikupljamo od vas su: ime i prezime, e-mail  adresa, a za isporuku  adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona. Sve vaše lične podatke dobijamo direktno do vas.

Obradu vaših podataka vršimo za svrhu omogućavanja i izvršavanja vaše online kupovine. Prilikom korišćenja usluge kupovine putem sajta https://feedback.rs/ Društvo obrađuje vaše podatke o ličnosti u svrhu:

 • realizacije porudžbine i dostavljanja informacija o statusu porudžbine (npr. obaveštenje kupca o vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.) kao i omogućavanja kupcima podnošenje reklamacija i povrata; pohranjivanja bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici Internet stranica mogu kreirati; otkrivanja i/ili sprečavanja zloupotrebe ili prevare.

Naša sajt https://feedback.rs/ uključuje i odeljak za Online kupovinu koji možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Neregistrovanog korisnika”. Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, poštanski broj i grad. Društvo nema pristup lozinkama, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “Neregistrovanog korisnika” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, adresa i mesto prebivališta odnosno adresa isporuke, poštanski broj i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, Društvo verovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.

Lične podatke osobe: ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine od strane korisnika, delimo sa našim partnerima za dostavu kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtevu. Naši poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

Prilikom plaćanja Vaše narudžbine platnom karticom putem interneta bićete preusmereni na stranicu Banca Intesa AD Beograd. Unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu.

Takođe, Feedback je dužan po osnovu propisa koji regulišu oblast zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode putem reklamacionog lista.

Na stranicama društvenih mreža Društva, obrađujemo podatke u svrhu informisanja potrošača o ponudama, proizvodima, uslugama, akcijama, nagradnim igrama, bitnim informacijama, novostima u Društvu, u svrhu interakcije sa posetiocima društvenih mreža kao i u svrhu davanja odgovora na postavljena pitanja, pohvale i kritike i u svrhu komuniciranja sa potencijalnim kupcima. Obrada podataka se vrši u interesu ostvarivanja komunikacije odnosno u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima. Pravni osnov za obradu vaših podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona (legitiman interes).

Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.

Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.

Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi zadržavamo pravo da ih uklonimo ukoliko su nepriemerenog sadržaja. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite ili neprimerene sadržaje, ukoliko je to potrebno.

Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Vaše sadržaje ćemo eventualno podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

DETALJI UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU

Ugovor na daljinu 

ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Potrošač. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Kada Potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obaveštenje Kupcu iz člana 26. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresi poslovanja Prodavca, adresi, i adresi elektronske pošte Prodavca na koju Potrošač može da izjavi reklamaciju i ceni robe) nalazi se u tekstu Ugovora na daljinu.

Protekom roka Kupcu, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je Potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Potrošač će robu vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju  i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio preko računa, povraćaj se vrši uplatom na račun sa kojeg je izvršena uplata.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio po prijemu robe, povraćaj se vrši uplatom na račun naveden u Obrascu za odustanak od ugovora na daljinu koji popunjava Potrošač.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Društvo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Društva obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice u roku ne dužem od 15 dana od dana prihvatanja reklamacije.

Formular za raskid ugovora možete skinuti i popuniti ovde

Popunjen obrazac ugovora zajedno sa ispravno upakovanom robom i dokumentacijom kao u opisu iznad, Potrošač treba da pošalje na adresu:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU EKOTEX ARILJE 

 1. Ljube Stojića 10, 31230 Arilje

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju: 

1) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;

3) isporuke zapečaćene robe, koji su otpečaćeni nakon isporuke.